Czy przysługuje nam ryczałt dla kierowców?

Niełatwe jest poruszanie się w zawiłościach przepisów prawa. Warto skorzystać ze sprawdzonych źródeł informacyjnych, które pozwalają nam w przystępny sposób zaznajomić się z interpretacjami przepisów prawnych. Jednym z najczęściej sprawdzonych tematów jest ryczałt dla kierowców.

Jest to kwestia związana z definicją podróży służbowej kierowcy. Zgodnie z którą jeżeli przewóz drogowy odbywa się oprócz miejscowość, gdzie znajduje się siedziba firmy, jest to eskapada służbowa kierowcy, za taką wyprawa przysługują odpowiednie kwoty na pokrycie kosztów, na przykład noclegu. Ryczałt za nocleg dla kierowców – co trzeba wiedzieć? W świetle prawa znaczy to, że noclegi podczas podróży służbowej, powinny być pokrywane z kieszeni pracodawcy. Co ciekawe, ryczałt dla kierowców przysługuje tym wszystkim, którzy musieli spędzić w czasie podróży służbowej noc w pojeździe, a nie wyrazili na to dobrowolnie potwierdzenia. Mogą oni w takiej okoliczności domagać się ryczałtu za nocleg w postępowaniu sądowym. Jeśli pracownikowi nie zapewniono bezpłatnego noclegu w trakcie podróży służbowej to wówczas przysługuje mu ryczałt za właściwie każdy nocleg, zarówno na terenie kraju jak i oprócz jego granicami. Warto mieć na uwadze też, że ryczałt dla kierowców jest możliwy do uzyskania w okresie trzech lat od zdarzenia. Po tym czasie następuje jego przedawnienie. W związku z tym pracodawcy mają obowiązek wypłaty zaległych ryczałtów za noclegi w trakcie podróży służbowych. Oczywiście każda sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego, a dopiero wtedy wypłacane są zaległe należności.
Zobacz także: ryczałt dla kierowców.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s