Mediacje w sprawie rozwodu

Mediacja to sposób rozwiązywania konfliktów a także sporów dzięki pracy bezstronnego mediatora. Zasadniczym misją mediacji jest osiągnięcie konsensusu, czyli porozumienia, które jest satysfakcjonujące dla obu stron. Mediacje rozwodowe mają charakter dobrowolny oraz poufny i mogą być przeprowadzone na wniosek stron.

Istnieje również sposobność że mediacje są prowadzone na skutek wyborów sądów, ale wówczas obie strony muszą wyrazić potwierdzenie na użycie takiego rozwiązania.Mediacje rozwodowe – jak przebiegają?Na samym początku trzeba podkreślić, że mediator jest bezstronny, czyli nie opowiada się za żadną ze stron. Decyzja o mediacji może być podjęta w każdej sytuacji. W początkowej fazie mediator zbiera wszystkie informacje od stron dotyczące oczekiwań a także wymogów, a następnie usiłuje wypracować kompromis, który będzie zadowalał obie ze stron konfliktu. O ile więc współmałżonkowie pragną osiągnąć kompromis bez udziału sędziego, wtedy mediacje rozwodowe w Katowicach mogą im w tym pomóc. Należy również pamiętać, że mediator sądowy jest nie tylko bezstronny, niemniej jednak także posiada edukację w zakresie prowadzenia mediacji a także doświadczenie. W sytuacji spraw rozwodowych mediacji podejmują się najczęściej adwokaci, co pozwala na rozwiązywanie sporów w gronie współmałżonkami w sposób profesjonalny a także szybki. Ugoda wypracowana w czasie mediacji po zatwierdzeniu przez sąd nabiera mocy prawnej. Oznacza to, że kompromis wypracowany przez obie strony a także mediatora jest uwzględniany przez sąd w wyroku orzekającym rozwód.
Polecamy: Mediacje rozwodowe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s