Czym są zawory odpowietrzające?

Właściwie każdy z nas wie, czym są włazy i wpusty deszczowe (studzienki – to ich bardziej popularna i częściej używana nazwa), to najczęściej okrągłe otwory spotykane zwłaszcza na ulicach, które przykryte są szczelnymi pokrywami. Wpusty to także prostokątne szczegóły, montowane do boków chodników, które będą odbierać nadmiar wody, który będzie płynął po ulicy, choćby w trakcie deszczu.

Włazy i wpusty kanałowe, ściekowe są podzielone na następujące klasy: A14, B125, C250, D400, E600, F900.
Te oznaczenia, posiadają nas informować o wielkości obciążenia próbnego, który jest wyrażony w kN, które są przekładane w statyczny metodę do badanego elementu w laboratoryjnych warunkach.
Klasy A, B, C, D, E, F są zbudowane po ty, ażeby mieć świadomość tego, jaki rodzaj zasuwy i włazu można użyć w jakim miejscu. Na przykład, włazy klasy A15 mogą być zakładane w strefach, które są używane jedynie przez pieszych bądź rowerzystów, włazy i wpusty deszczowe klasy D400 mogą być montowane na jezdniach a też w strefach postoju wszelkich pojazdów, zaś włazy klasy F900 mogą być montowane w obszarach, które są poddawane bardzo dużym naciskom (np. na lotniskach).
Rodzajów wpustów i włazów ulicznych (bo te w wielu przypadkach spotykamy) jest faktycznie sporo, ichniejszym zastosować jest tyle, ile klas i rodzajów włazów poznamy. Jednakże nie powinniśmy się interesować tą tematyką, jeżeli już sami nie wykonujemy odwodnień w osobistych domach, na placach mojej tworzenia, na naszych działkach, bo tego typu odwodnieniami i włazami zajmują się specjaliści, firmy, które są w chwili obecnej od tego.

Źródło informacji: zasuwy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s